• ตามกฎหมาย
 • ตามมอบหมายงาน
 
 • ประเภท
 • สังกัด
 • ระดับ
 • สายงาน
 • ระดับการศึกษา
 • เพศ
 • อายุตัว
 • อายุราชการ
 • Generation

select
select
select
select
select


 • กราฟวงกลมสามมิติ
 • กราฟวงกลม
 • กราฟแท่งสามมิติ
 • กราฟแท่ง

ประเภทจำนวน
ข้าราชการ2,068
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข434
ลูกจ้างประจำ426
พนักงานราชการ339
รวม3,267